Hóa Chất Dệt-Nhuộm

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thành Chung
Director - 0912 111 747

Vũ Thanh Sơn
sale manager - 0902095489

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Danh sách hóa chất cung cấp
Danh sách hóa chất cung cấp
Danh sách hóa chất cung cấp
Danh sách hóa chất cung cấp
Hóa chất công nghiệp 3
Hóa chất công nghiệp 3
Hóa chất tinh chế đường ăn
Hóa chất tinh chế đường ăn
Hóa chất khai khoáng
Hóa chất khai khoáng
Mỹ phẩm & chất tẩy rửa
Mỹ phẩm & chất tẩy rửa
Hóa chất ngành mạ
Hóa chất ngành mạ
Phụ gia thức ăn gia súc & thuốc thú y
Phụ gia thức ăn gia súc & thuốc thú y
Phụ gia thực phẩm
Phụ gia thực phẩm
Keo polime & hóa dầu
Keo polime & hóa dầu

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

Hóa chất xử lý nước sạch, nước thải
Hóa chất xử lý nước sạch, nước thải
Cát xử lý nước
Cát xử lý nước
Sỏi xử lý nước
Sỏi xử lý nước
Xốp lọc nước
Xốp lọc nước

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Danh sách hóa chất thí nghiệm cung cấp
Danh sách hóa chất thí nghiệm cung cấp

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH & NƯỚC THẢI

Bộ châm Clo
Bộ châm Clo
Bơm định lượng hóa chất
Bơm định lượng hóa chất
Thiết bị điện phân muối ăn
Thiết bị điện phân muối ăn
Bình chứa Clo
Bình chứa Clo
Mặt nạ chống hơi Clo
Mặt nạ chống hơi...

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Danh sách thiết bị thí nghiệm cung cấp
Danh sách thiết bị thí nghiệm cung cấp
Thiết bị thí nghiệm tư bản
Thiết bị thí nghiệm tư bản
Thiết bị MEMMERT
Thiết bị MEMMERT
Thiết bị hãng EXTECH
Thiết bị hãng EXTECH
Thiết bị hãng HANA Instrument
Thiết bị hãng HANA Instrument

HÓA CHẤT DỆT-NHUỘM

Thuốc Nhuộm Hoạt Tính các loại
Thuốc Nhuộm Hoạt Tính các loại